İzleyiciler

28 Kasım 2016 Pazartesi

İyi İletişim; İyi Duruş


Bir alim, bir akademisyen ya da bir hoca olabilirsiniz. İletişimin sırlarını eremeyen hiç bir kimse ne anlatsa istediği iletişimi muhatabıyla kuramaz. Hem Türkçe'yi iyi bileceksin, hem imlayı yalayıp yutacaksın, hem de noktalamaları ihmal etmeyeceksin. Bir de üzüm yemeye devam edeceksin, bağcıyı dövmek insana bir şey kazandırmaz. Her şeyden önemlisi karşımızdakilerle empati yaparak yüreğini ortaya koyacaksın.


Profösör

Özlem


Kışın da deniz özlenir; 
dalgalar vurdukça yosun tutmuş kayalıklara. 
Bir iyot kokusu, 
bir yosun kokusu,
bir de denizin tuzlu suyu.
Martılar özgürlük için çığlık atar balıklara.Profösör

İletişimde Mefhumu Muhalif


Nankör bir insana bile dua ederim ben. "Sana başarılar diliyorum." desem duamı bir beddua olarak kabüllenir. Aslında uyarıldığının farkındadır o. Bazen ayar böyle verilir.Profösör

İletişimde Telkin


Kalbe yapılan telkin, beyine yapılan telkinden daha etkilidir. Biri özle, diğeri sözle yapılır. Biri kalbi etkiler, sadece muhatabınıza sevgi, şefkat ve merhametle dokunmanız yeter. Diğerinde akıl, düşünce ve muhakeme devreye girer. Beyine yapılan telkin sadece beyin yıkamadır. Yerinde, zamanında ve doğru olarak beyne yapılan telkin zamanla kalbi hükmedebilir.

Profösör

Ölümsüzlük Bestesi


İnsanı dengede tutan iskeleti değil,onun disiplin olmuş ruhudur. İnsan ölse de varlığı dimdik durur. Geride bıraktığı iyilikler, onur ve şerefidir. Böyle insanlar ölümsüzlük bestesinde bitmeyen şarkı gibidir.Profösör

Tecrübeyle Sabittir


Günlük, haftalık, aylık ve hatat yıllık plana göre insan kendini konumlandırmalı. Çünkü ufkun ötesinde başka başka birbirini tamamlayan ufuklar var. Bundan bi haber olanlar, sevmediği ve hoşlanmadığı konumlarla kendini konumlandırmış olurlar.Profösör

Hayata Pozitif Bakmak


Ölüm döşeğinde bile olsak, sağlık, sıhhat ve afiyette olmamız için dua ederiz hep. Bir genç ölüm döşeğinde hasta yatan yaşlı Erzurum'lu bir amcaya ziyarete gittiğinde ona "Nasılsın amcacığım?" diye sorar. Yaşlı hasta amcanın ıhıldıyarak ve zor bela gence verdiği cevap "Ne olsun yiğenim iyilik sağlık!.." der...

Profösör

Elinde değildir


Cebirde parantezin içindeki değerler artı ise artı, eksi ise eksi değerdir. Parantezin başına bir eksi değer gelse, parantezin içindeki bütün değerleri ters yüz eder. Artılar eksi, eksiler de artı değerine dönüşüverir. Elinde değildir; hayat bazen beklentilerin aksine gelişebilir. Bir olay sonucu hayatında herşey tersyüz oluverir. Planlar değişir, hayatın değişir. Değişmeyen tek bir şey vardır; inancın, umudun ve hayallerin.

Profösör

16 Kasım 2016 Çarşamba

Ortadoğu Savaşları

Dolunay


Çağımızın hastalığı unutkanlık olmalı. İnsan bazen kim olduğunu unutabilir mi? İşin sonu oraya kadar varabilir düşüncesindeyim. Hepimizin zinde bir zihne ihtiyacı var. Sadece zihnimizi açık ve berrak tutmanın yetmez. Aynı zamanda kalbimizi de nurlandırmamız gerek. "Sadece güneş yetmez bize, ayı da gönder Allahım!.. Yıldızları da eksik etme!.." diye dua da ederim ben. "Mümkünse ay dolunay olsun!.."

Profösör

15 Kasım 2016 Salı

Aşka DairSağım
Solum
Sobe...
...
Hani
Aşk
Nerede!..
...
Ara ki
Bulasın...


Profösör

10 Kasım 2016 Perşembe

Devenin Hörgücü

İletişim Sevmek ve Kaynaşmaktır


İletişim kurmak sosyal hayatın gereğidir. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Et ve kemik gibi birbirine kaynaşmalıdır. "İnsan" ve "ünsiyet" birbiriyle çok yakın kelimelerdir. İnsan kelimesinden mülhem ünsiyettir. Ünsiyet anlam olarak kaynaşma demektir. Yine kendi kültürümüzden örnek verecek olursak; Osmanlının son zamanlara kadar düğün davetiyelerindeki ibarelerde  "muhabbet" ve "ünsiyet" kelimelerinin bir arada kullanılması çok manidardır.  Aşk evliliğe götüren ve nikahı çabuklaştıran bir duygu olsa da, esas olan nikah ve evlilik müessesesidir. Bu da aile ve yuva kurmak demektir.  Bundan maksat nesebi belli olan nesillerin yetişmesini sağlamaktır. Özellikle günümüzde mutlu evlilikler  ancak "muhabbet" ve "ünsiyetle" sürdürülebilir hale gelmiştir. "Muhabbet" ve "ünsiyet"  "sevgi" ve "kaynaşma" demektir. Bu iki kelime evlilikte birbirini tamamlayan iki önemli değerdir. Bize ait bir değeri sevebiliriz; ancak  her türlü yıkıcı  felakete karşı sapasağlam durabilmemiz  için, onunla kaynaşabilemiz şarttır. 

Profösör


9 Kasım 2016 Çarşamba

İletişim Empati Kurmaktır.


Eşiniz, çocuğunuz, arkadaşınıa ve ya dostunuz "Başım ağrıyor" dediğinde ona  "Bir aspirin at geçiverir" demek yerine çekmeceden ilacı alıp, bir bardak suyla onun ilaç alımını sağlamak olsa gerek. Bu kişi çocuğunuz olmasa bile hele ya da hasta yatan herhangi biriyse bile, bizim yapmamız gereken o hastaya ilacını almada yardımcı olmak ve onun rahatlığını sağlamak olmalıdır. Elbette şifa dilemeyi de unutmamamız gerekir.  Bu bizim kültürümüzdür. Asıl iletişim budur. Amacına ulaşan her söz, her yazı ve her davranış iletişim şuurudur. Aynı durumda biz de hasta olabilirdik. bunun empatisini bile yapmadan, hastanın gönlüne girmeliyiz. Her iletişimin amacı iyilik, iyiliğin amacı da   Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Bir kimseye yapılan hiçbir  iyilik unutulmaz. Unutulsa da iyilikleri Allah unutmaz.

Profösör

İletişim Kendi Değerlerimizi Yaşamaktır


İletişim kurmanın temel prensibi iyi, güzel, doğru  kavramlarının özüne vakıf olmak, bu değerleri birlikte yaşama gayreti içinde olmaktır. Yakmak, yıkmak ve kötülük yapmak için iletişim kurulmaz. Zaten kötülük yapmak için birbirimizi sevmek eşyanın tabiatına aykırı bir davranış olur. Esas olan değerleri tek başımıza yaşamak değil, bir bütün halinde, hep birlikte,  toplum olarak kendi değerlerimizi bir kültür olarak yaşamaktır. İşte o zaman birbirimizi daha çok anlar ve birbirimizi daha çok sevebiliriz.

Profösör

İletişim Kurmanın İlk Adımı


Şuurlu  insan muhatabının durumuna göre pozisyon alır. Bir doktorun hastasına yaklaştığı gibi karşı tarafa değer verir, sevgiyle, şefkatle hoş görü içinde acıtmadan  karşı tarafın yarasına adeta merhem olur. İyi bir arkadaş, iyi bir kardeş ve iyi bir dost olur. Ondan size zarar gelmez. İyi tarafınızı güçlendirir, eksiklerinizi de tamamlamaya çalışır.  Önyargıları bir kenara bırakıp sizinle empati kurar. Kendisini sizin yerinize koyarak size öyle davranışlarda bulunur. Böyle kişilerin önce kendini anlatmak için uğraşmaz; önce sizi anlamaya çalışır. İletişim kurmanın belki de ilk adımı budur. 

Profösör

İletişim İyi Bir Algı Yaratmaktır


İnsan ilişkileri iletişimle başlar. İnsan iletişimini genel olarak söz ile, yazı ile yapsa da, kişi varlığı ve taşıdığı bütün değerleriyle iletişim kurar. 

En başta etten ve kemikten yaratılmış olan insan aynı zamanda ruh da taşır. Öğrendikleri, yaşam biçimi, fikir dünyası, duyguları ve davranışlarıyla bir kıyafet bütünlüğü içinde karşı tarafın zihninde bir imaj oluşur. 

İyi bir insan, seviyeli bir insan, adaletli ve ahlaklıdır. Böyle  insanın bütün davranışları aynı zamanda  şuur içindedir. Bu kolayca anlaşılır. Böyle insanlar Karşı tarafın hafızasında  iyi bir algı yaratırr.

Profösör
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...