İzleyiciler

21 Şubat 2017 Salı

Dilek


Sersem tertemiz mavi denizi mavi  gökyüzüne.  Uçursam, balıkları gökyüzünde. yüzdürsem martıları denizlerde.  Bir iyilik yapsam sadaka niyetine; güldürsem bütün yüzleri.

Profösör  

İman ve Ümid


İçinde zerre kadar bir iman kırıntısı varsa, evren kadar ümidin vardır.  Müsbet düşünce imandan ve ümidden kaynaklanır. Ne kadar olumsuz düşünce taşıyorsan; kurtulamazsın evhamın ve vesvesenin pençesinden. He rşeyde bir bir hayır var de. Tevekkül et ve öylece bekle. 

Profösör

17 Şubat 2017 Cuma

Akıl Yetersizdir

Aklınla muhakeme edebilirsin. Fakat kalbinin kanaat getirmediği hiçbir değerin kıymeti harbiyesi yoktur. Kafa sadece düşünür, ama mühür kalbin elindedir; kalp mütmain olunca tasdik eder.

Profösör

16 Şubat 2017 Perşembe

Sevgi Varlığımızın Mayasıdır

Referandum


Refarandum demokrasinin bir enstrümanıdır. Seçmen evet de diyebilir, hayır da diyebilir.  Gerektiğinde seçmen  niçin evet yada hayır dediğini de maddeler halinde izah edebilir, çekincelerini söyleyebilir.  Evet diyenler de, hayır diyenler de demokrainin gereğini yerine getirenlerdir.  Evet ya da hayır diyenlerin her iki blogta vatanseverlerin olduğu kadar, içlerinde vatan hainleri de olacaktır.  Siyasiler hangi blogta dururlarsa dursunlar, propogandasını yasalar çerçevesinde yapacaklardır. Bize düşen; sandığa bilinçli gitmeli, referandumda hangi görüşü belirtirsek belirtelim  birbirimizi suçlayarak, hakaret ederek, alay ederek ve birbirimizi  küçük düşürerek birbirimize olan  saygnlığımızı yitirmemeliyiz. 

Profösör

10 Şubat 2017 Cuma

İlişkilerde Saygınlık


Aynı fikre, aynı dünya görüşüne sahip olmasan bile 
duygudaşlık insani, vicdani ve daha da önemlisi vicdani bir 
değe sahipsin demektir. Kalbi muhabbete karşı açık olanlar 
birbirine zıt fikirde ve klikte olsalar bile, birbirine olan 
saygınlığını korumak için ilişkilerinde azami titizliği gösterirler.Profösör

9 Şubat 2017 Perşembe

Şiir Kalbin Sesidir


Kırk yıldır şiir yazmak için uğraşan adam!.. Kalp gözün açık 
değilse eğer; Beyhudedir senin şiir yazman!.. Çünkü şiir kalbin 
sesidir.

Profösör

8 Şubat 2017 Çarşamba

Kelimelerin Değeri


Kelimelerimi bir kitaba hapsetmeye kıyamıyorum... 
Bir sadaka taşı gibi cümlelerimi ortaya koyuyorum.
Profösör

Sigara Yasakları


Herşeye Şükür


Yoklukta başınızı sokacak bir gecekondu eviniz. Kışın 
soğukta içinde sevgiyle yanan bir maşinganız, anne eliyle 
yapılmış, tarifini çözemediğimiz nefis kurabiyeleriniz olsun 
yeter. İnsan hayatında iz bırakan o kadar değerli anı var ki; 
geride bıraktığımız her an için sonsuza kadar şükretmeye 
değer.

Profösör

Bugünün Sözü


Bilgelik; ilmin ve irfanın gereği... Bilgiçlik; ilmiyle amil 
olmayanın laf ebeliği.

Profösör

3 Şubat 2017 Cuma

İtidalli Olmak


Hani derler ya "Herşeyin aşırısı zarardır." İnsan kendi işinde maharet sahibi olabilir. Her şeyi yeryli yerinde kullanabilir. Özgüveni tavan yapabilir. Fakat öyle zaman olur ki boşluğa düşebilir ve ustalaştığı mesleğindeki küçük bir hata hayatına mal olabilir. Aşırı hız yapan şöför, tel üstünde yürüyen cambaz, akrobasi yapan bir akrobat  aşırı güvenine yenik düşebilir.  Hayatında istemeden de olsa bir hata yapar ve canından olur.  Kimisi kendi canıyla hatanın sonucunu baştan kabul etse de, kimisi de kendi canı yetmiyormuş gibi zincirleme başkalarının hayatına son verebilir. Düşünebiliyor musunuz ki; bir şöför otomobilin freniyle gaz pedalını karıştırmış olsun.  Hem kendisi, hem içinde bulundurduğu yolcuları, hem de önündeki araca çarpmasıyla zincirleme facialara sebebiyet verebilir. Nice masum insanların canını yakabilir. Aşırılık alkol almak gibidir. Aşırılık uykusuz kalmak gibidir. Aşırılık aklın ve dikkatin baştan gitmesidir. Oysa itidal daha dikkatli olmak, aklı başında ve şuurlu olmayı gerektirir.

Profösör
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...