İzleyiciler

9 Ocak 2017 Pazartesi

Yukarıda Allah var!


Halk arasında bir mecliste yalan yanlış bir söz söylendiğinde, dedi kodu ve gıybet yapıldığında topluluk içinden biri çıkar "Yukarıda Allah var" ifadesini kullanır. Yani utan biraz bu iftiraya girer dercesine bir nevi uyarıdır  ileri geri konuşan, atan tutan ve iftira eden  kimse için. Bu söz halk arasında da yaygındır. "Allah'tan kork!”  manasınadır. Buna karşılık “Allah yukarıda değildir; her yerde hazır ve nazırdır”  gibi anlamsız bir polemik başlatılır. Oysa Allah her yerde hissedilir. Fakat Onun yeri yukarıdadır  derken  Onun yüceliğine işarettir. Onun huzuru en yüksek ve en yüce makamdır. Onun önünde eğilir ve secde ederiz. Kollarımızı ve avuçlarımızı semaya açarak; ancak Ona yalvarır ve Ona yakarırız.

Pnofösör

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...