İzleyiciler

20 Mart 2018 Salı

Dil şuuru

Her lisan diğer lisanların da tesiri altında kalır. Kelimeler ve kavramlar kültürler arası bir geçirgenlik sağlar. Bir kelimeyi alıp kullansak da, kendi dilinin özelliği olan takıları da kullanmak gerek. Örneğin "Ruh" kelimesini, ruha ait manasında  "Ruhi" olarak kullanabiliriz; asla  "Ruhsal" olarak kullanmamamız gerekir. Ne yazık ki; dil ve gramer konusunda ahkam kesen yazarlarımız, şairlerimiz, kültür adamlarımız ruhsal, dinsel, siyasal gibi kelimenin aslına uymayan takıları yakıştırabiliyor. Sonra da milli kültür ve şuurdan bahsediyorlar. 

Profösör

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...