İzleyiciler

2 Nisan 2017 Pazar

Birbirimizi Deli Zannetmeyelim


İnsan insana benzer derler. Bir bakıma doğru bir söz.  Çünkü hepimiz Adem ve Havva'nın çocuklarıyız. Gerek fiziken, gerek ruhen, gerek genetik yapılarımız itibariyle birbirimize benzer ve birbirimizden değerler taşırız.  Kendimiz fikren ve zikren neysek ve neye benziyorsak, karşımızdaki insanı da kendimiz gibi görüp,  adeta kendimize benzetmek isteriz. Kendisini deli addeden bir kişi, kendisi gibi kendisi dışındaki bütün irsanları da deli saydığı gibi. Bu düz mantık içinde akıllı insanlar ne yazık ki kendisi dışındakileri, kendisi gibi  akıllı saymayabiliyorlar. Oysa akıl akıldan üstürdür sözünü unutuveriyorlar.  

Profösör 

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...