İzleyiciler

15 Mayıs 2010 Cumartesi

İnfazdan dönen bir düşünürün kitabından notlar


Roger Garaudy Çağrı isimli eserinde özetle şu fikirler vardı: "Bugün bizler öyle bir mecraya girdik ki, sistemimlzin bütün gidişatı intihara doğru.., "Faustçu" olarak adlandırabileceğimiz bir kültür modeline bağlı olarak büyüyor, gelişiyoruz. Faustçu kültür ise, ferdiyetçiliği ve kuru bir akıl anlayışını insanlar ve tabiat üzerine hakim kılmak esasına dayanıyor, işte bu perspektif içinde her geçen gün felakete doğru ilerliyoruz. Çünkü bu büyüme modeli insan île tabiat arasındaki ilişkileri asıl mecrasından uzaklaştırmaktadır. Cemiyetlerimiz, orman insanı ferdiyetçiliği ile totalitarizm arasında gidip gelmektedir. Fakat asla bir cemaat düşüncesine sahip olamadık. İnsandaki ulvî duygu varlığını.İlahî yönü hep ihmal ettik, bu hislerin gücüne inanmadık."

"...Büyüme sadece iktisadî ve siyasî bir fenomen değil, her şeyden önce bir iman fenomenidir. Günümüzde insan, yalnızca üretmek ve yalnızca tüketmek için vardır... Bilimsel sosyalizm dedikleri de bu bozuk iktisat anlayışının bir uzantısıdır."

"Yıl 1940... Cezayir'de bir Fransız komutanın yönettiği kampta, genç bir Fransız aydını. birkaç arkadaşı ile birlikte kurşuna dizilmeye hazırlanıyor. Komutanın 'Ateş!' emri ve bu emre uymayan Güney Cezayirli Müslüman askerler... Komutan askerlerin üzerine hırsla yürüyüp. elindeki kırbaçla alabildiğine vuruyor, ama faydasız... Ve az sonra, o genç Fransız aydını île Fransızca bilen Cezayirli bir teğmen arasında şu konuşma geçiyor:

"Niçin ateş etmeyi reddetiler? Bizi sevmeleri için hiçbir sebepleri yok ki!

"Evet sizi sevmeleri için hiçbir sebeplerinin olmadığı doğru... Ama bir Müslüman savaşçısı için, silahsız bir insana ateş etmek, askerlik şerefiyle bağdaşmaz."

îşte, Müslüman oluşu dünyada yankılar yapan, çağımızın en ünlü düşünürlerinden Roger Garaudy'nin îslam ile ilk tanışması bu olayla başladı.
 

3 yorum:

üryan dedi ki...

Bu güzel paylaşım için çok teşekkür ederim kendi payıma..

Suiemsal, emsal teşkil etmese de, birilerinin müslümanlığı kana susamış bir dinmiş gibi gösterme gayretini de ,bu fırsatı onların eline kendi elleriyle veren sözde müslümanlardan da nefret ediyorum..

benim Peygamberim, bir düğün alayına beline bombalar sarılı halde dalmamıştır asla..

pabuç dedi ki...

Şimdi müslümanların GERÇEK nasıl olması gerektiğini öğrenip yaşama ,yaşadığı gibi de örnek olmaz zamanı...Ve ben ümitliyim ki dünya GERÇEK müslümanlığı/müsümanı öğrenecek ve sevecek...İnşaAllah...

Profösör dedi ki...

Roger Garaudy ki; komünizmi devlet kuramına dönüştüren bir teorisyen idi. nereden nereye.. Yarabbim sen büyüksün!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...