İzleyiciler

30 Ekim 2016 Pazar

Hayır ve Şer


"Hayrihi ve şerrihi minallahi teala" Hayır ve şer Amentü'dendir. Hayır da şer de Allah'tandır. Başımıza gelen kaza ve bela musibettendir. Bize göre, yani kulun algısına göre kendisini üzen herşey bela kabilinden şerdir. Kul kendince iyi olanı hayır, kötü olanı şer olarak algılanır. Oysa şerrin içinden hayrı çıkartan da Allah'tır. Allah kulları ve yarattıkları için en hayırlısını takdir eder. Bizler Allah'tan gelen her şeyi takdiri İlahi olarak kabul ederiz. Adalet sahibi Allah'tır. Allah'ın adaleti biz kulları ve bütün mahlukatı için sonsuz bir lütuftur. Hayır da, şer de, Allah'ın terazisinde adalet, kulun terazisinde takdiri ilahidir.

Profösör

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...